Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen.
U kunt uw klacht mailen naar info@jongkindfinancieeladvies.nl of een brief sturen naar:

Jongkind Financieel Advies, t.a.v. de Directie, Diepenallee 52, 6301 GK te Valkenburg aan de Geul

Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via: 
Postbus 93257 2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99 
Internet: www.kifid.nl

Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. Er moet dan –uitzonderingen daargelaten- wel meer dan € 100,- in het geding zijn. De geschillencommissie doet meestel een bindende uitspraak voor beide partijen. De financieel dienstverlener is dan verplicht deze beslissing uit te voeren. De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost € 50,- en € 100,- als het Kifid de klacht ongegrond heeft bevonden. Accepteert u (of wij) de beslissing van de Geschillencommissie niet, dan kan de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, worden ingediend.